Tin nổi bật

3 kỹ năng mà người khởi nghiệp cần sở hữu

Ngày đăng: 30-12-2018 19:25:14

Người khởi nghiệp là người dám bước ra khỏi vòng an toàn để dấn thân vào con đường mạo hiểm. Nếu bạn có 3 kỹ năng này thì cơ hội khởi nghiệp thành công sẽ cao hơn nhiều so với người thiếu 1 trong 3 kỹ năng đó.

1. Kỹ năng thuyết phục

Nếu bạn để ý và suy xét kỹ thì mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đa số đều là thuyết phục.

Rủ ai đó đi ăn, chính là thuyết phục.

Nhờ ai đó giặt hộ quần áo, chính là thuyết phục.

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Giải quyết hậu quả của vấn đề đã xảy ra

- Giải quyết rắc rối của vấn đề đang xảy ra

- Giải quyết các vấn đề dự kiến sẽ xảy ra

3. Kỹ năng cầu người và dùng người

Không thể làm nên đại sự nếu không thu hút được nhân tài và sử dụng nhân tài vào đúng việc, giúp họ phát huy được khả năng cao nhất của họ.

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666