Tin nổi bật

3 nhóm người trong một tổ chức kinh doanh

Ngày đăng: 02-01-2019 19:46:55

Tổ chức kinh doanh là một xã hội thu nhỏ, xét về góc độ nhân sự, chúng ta có thể chia ra 3 nhóm người theo cách này để biết cách sử dụng họ sao cho phù hợp với yêu cầu của tổ chức và giúp họ phát triển bản thân họ.

1. Người công cụ

Là nhóm người nhận thông tin và làm theo thông tin đó mà không cần xét lại xem thông tin đó đúng hay sai, việc mình làm là cần thiết hay không cần thiết... Nói chung, họ rất giống một cỗ máy được lập trình thế nào thì họ làm như thế ấy.

Nhóm người này chỉ có thể làm nhân viên,nếu cho họ làm lãnh đạo thì họ là những lãnh đạo rất cứng nhắc, họ thích sự ổn định vì họ không linh hoạt trong việc xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Người bình thường

Con người khác với các sinh vật khác và các loại robot đó là con người có trí tuệ. Nhờ vậy mà con người biết phải trái, biết thiện ác, biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Tức là họ có nhận thông tin, nhưng có đánh giá thông tin và tư duy về thông tin đó. Rồi xét xem hành động nào giúp đạt được mục tiêu, hành động nào không đạt được mục tiêu và sau đó làm một cách có hiệu quả những việc cần làm.

Nhóm người này nếu là nhân viên thì là những nhân viên xuất sắc, nếu có đạo đức và nghị lực tốt thì hoàn toàn có thể làm lãnh đạo ở tầm trung.

3. Người xuất sắc

Là người biết có trí tuệ ở mức cao, biết minh định 2 nhóm người công cụ và người bình thường như trên. Họ có phương pháp sử dụng công cụ và con người phù hợp cho mục tiêu của mình, đồng thời có khả năng giúp người khác trở thành người xuất sắc như mình.

Nhóm người này vô cùng hiếm trong xã hội, một tổ chức nào mà có được con người này và bổ nhiệm họ ở vị trí quản trị nhân sự hoặc đứng đầu tổ chức đó thì nhất định sẽ giúp tổ chức đó phát triển rạng rỡ.

Trương Đình Nam

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666