Tin nổi bật

7,5 triệu Human Robot Việt sẽ bị Robot thay thế

Ngày đăng: 05-12-2018 10:32:07

Công nghệ 4.0 là một thách thức lớn cho Trí Tuệ, Lương Tâm và Ý Chí của con người. Nó là một cơn bão, những cây không chịu bám sâu vào lòng đất sẽ bị bật gốc và củng cố sự vững chắc cho các cây còn lại.

human robot

Theo dự tính của Tổng cục thống kê, khoảng 7,5 triệu người Việt Nam sẽ bị "bật gốc" trong khoảng 10 năm nữa. Robot sẽ thay thế họ.

Ai sẽ bị Robot thay thế?

Không có Robot nào thay thế được con người. Chỉ có Robot mới thay thế được Robot. Và Robot là máy móc, được lập trình sẵn các hoạt động theo ý chí của con người.

Quá trình lập trình cho Robot ấy cũng khá giống với việc tiếp nạp những kiến thức và kỹ năng mà con người đang đào tạo. Họ càng nỗ lực đào tạo thì nhân loại càng có nhiều Robot nhưng mang hình hài con người (Human Robot).

So với Robot, Human Robot có chi phí vận hành cao hơn, điều khiển phức tạp hơn, không thể làm việc liên tục trong thời gian dài, chịu chi phối bởi các quy định của pháp luật... Vì vậy, Human Robot sẽ bị thay thế bởi Robot. Đây là điều thuận theo tự nhiên, cái tiến bộ sẽ thay thế cái lỗi thời.

Làm sao để con người không bị thay thế bởi Robot?

Đừng làm Human Robot! Hãy làm Một Con Người. Chúng ta sinh ra là Một Con Người và hãy làm gì đó để Nhân Tính được phát triển.

Nhân Tính là gì? Là đặc tính mà chỉ con người mới có, máy móc không thể có. Đó là Trí Tuệ, Lương Tâm và Ý Chí.

Cần lắm những tổ chức giáo dục với quan điểm mới, giải phóng cho con người thoát khỏi những Human Robot. Cần lắm những người thầy, không cần dạy nhiều kiến thức, kỹ năng, chỉ cần dạy 3 môn này thôi: Trí Tuệ, Lương Tâm và Ý Chí. Cần lắm những giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu giáo dục hãy vào cuộc và chính phủ các nước sớm có những quyết sách đúng đắn để Tinh Cầu này có nhiều con người thật là Người hơn.

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666