Cafe Sáng Nghiệp: Tư duy kinh doanh thời đại 4.0

Ngày đăng: 10-11-2018 08:55:03

Có câu "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", nghĩa là kẻ biết thời thế là người tài giỏi. Từ "thời nồi đồng cối đá", còn "ăn lông ở lỗ", giờ đây thế giới loài người đang bước vào thời đại 4.0 - thời đại của công nghệ tự động hóa. Những doanh chủ cần phải tư duy kinh doanh trong thời đại 4.0 như thế nào để duy trì và phát triển doanh nghiệp? Chương trình Cafe Sáng Nghiệp kỳ này sẽ chia sẻ cho các doanh chủ một thêm một góc nhìn mới.

tu duy kinh doanh thoi dai 4.0

Nội dung buổi Cafe Sáng Nghiệp:

- Thời đại 4.0 là gì?

- Cơ hội của doanh chủ trong thời đại 4.0

- Thách thức của doanh chủ trong thời đại 4.0

- Tư duy 4.0 là gì?

- Chiến lược kinh doanh mới trong thời đại 4.0

Tham gia Cafe Sáng Nghiệp:

- Thời gian:

- Địa điểm:

- Thời lượng:

- Người chia sẻ:

Phí tham gia: 100,000đ

Đăng ký tham gia chương trình

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666