Chuyên mục: Thông tin chung

Các tổ chức cộng đồng vì mục tiêu mang lại Bình An và Hạnh Phúc cho cuộc sống, các tổ chức cần một phòng học, Viện đào tạo Sáng Nghiệp rất hân hạnh được cho mượn phòng học miễn phí...

Chứng kiến những hoàn cảnh vật lộn với mưu sinh, đánh đổi cả sự Bình An để lấy miếng cơm manh áo, anh càng nung nấu lý tưởng phải làm gì đó để giúp đỡ cộng đồng. Và cho đến một ngà...

Bạn là một doanh chủ và muốn tham gia các sinh hoạt của Cộng Đồng Sáng Nghiệp nhưng không có đủ điều kiện để tham dự những buổi Offline? Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook là một ...

Viện Đào tạo Doanh Chủ Sáng Nghiệp là tổ chức giáo dục dành riêng cho các doanh chủ là những doanh nhân tiềm năng, những người có ước mơ, hoài bão, những người mong muốn mang lại B...

Tất cả có 4 kết quả.

090 5539 666