Tin nổi bật

Đi về phía Mặt Trời là mục đích cuộc sống của tôi

Ngày đăng: 30-11-2018 12:47:23

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt

Gọi suốt trăm năm một cõi đi về..."

Trịnh Công Sơn

Ta là ai?

Đã bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta sinh ra để làm gì? Vì sao Ta lại là Ta thế này mà không phải là khác đi?... Và tôi đã có câu trả lời, đó là sinh ra để Đi về phía Mặt Trời.

Theo một số cuốn sách và một số khóa học mà tôi đã được học, thì vũ trụ có 2 phần: phần Hiểu Hiện và phần Không Biểu Hiện. Chúng ta nhận biết chỉ được 1 phần của phần Biểu Hiện.

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666