Giới thiệu Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook

Ngày đăng: 09-11-2018 10:52:21

Bạn là một doanh chủ và muốn tham gia các sinh hoạt của Cộng Đồng Sáng Nghiệp nhưng không có đủ điều kiện để tham dự những buổi Offline? Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook là một trong những kênh mà bạn nên tham gia.

cong dong sang nghiep

Địa chỉ truy cập cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/congdongsangnghiep

Chức năng của Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook:

1. Kết nối các Nhà Sáng Nghiệp

2. Thông báo về sự kiện sắp diễn ra tại Sáng Nghiệp

3. Thảo luận về các chủ đề Sáng Nghiệp

Các sự kiện của Viện Đào tạo Sáng Nghiệp:

1. Chuyên đề Cafe Sáng Nghiệp

2. Khóa học Sáng Nghiệp

Các kênh khác của Cộng Đồng Sáng Nghiệp:

1. Fanpage của Viện Đào tạo Sáng Nghiệp: https://facebook.com/sangnghiep.com

2. Youtube Chanel: https://youtube.com/c/ctruongdinhnam

Bài viết liên quan

Chia sẻ:

090 5539 666