Tất cả bài viết: cafe sáng nghiệp


Cafe Sáng Nghiệp: Tư duy kinh doanh thời đại 4.0

Những doanh chủ cần phải tư duy kinh doanh trong thời đại 4.0 như thế nào để duy trì và phát triển doanh nghiệp? Chương trình Cafe Sáng Nghiệp kỳ này sẽ chia sẻ cho các doanh chủ một thêm một góc nhìn mới.


Giới thiệu Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook

Bạn là một doanh chủ và muốn tham gia các sinh hoạt của Cộng Đồng Sáng Nghiệp nhưng không có đủ điều kiện để tham dự những buổi Offline? Cộng Đồng Sáng Nghiệp trên Facebook là một trong những kênh mà bạn nên tham gia.


Giới thiệu chuyên đề Cafe Sáng Nghiệp

Cafe Sáng Nghiệp sẽ là một kênh kết nối những người kinh doanh doanh nhân chính để cùng lắng nghe nhau, hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau trên con đường hiện thực hóa lý tưởng cuộc đời.


Tất cả có 4 kết quả.

090 5539 666